Historia kościoła p.w. świetego ojca Pio

     Nowy kościół zaprojektował mgr inż. arch. Aleksy Dworczak. Makietę i rysunki konstrukcji całego budynku wykonał inż. Janusz Frey, który został również kierownikiem budowy. Budowę świątyni rozpoczął ks. proboszcz Stanisław Ciąpała. W licznych obowiązkach pomagał nieżyjący już wikariusz ks. Kazimierz Szczurek.
     23 marca 1989 rok. Ks. bp. Marian Duś poświęcił plac pod budowę nowego kościoła.
     07 lipca 1989 rok. Kuria Metropolitalna w Warszawie zaakceptowała projekt kościoła.
     23 stycznia 1990 rok. W Państwowym Biurze Notarialnym w Tomaszowie Maz. założono księgę wieczystą dla działki budowlanej.
     24 maja 1990 rok. Urząd Gminy w Czerniewicach wydał zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych.
     26 maja 1990 rok. Geodeta wyznaczył miejsce do wykopu.
     Budowa kościoła prowadzona była systemem gospodarczym z udziałem Parafian wszystkich wsi. Przychodzili do prac budowlanych z własnym sprzętem i z własnym posiłkiem. Również materiały budowlane mężczyźni zwozili własnym transportem. Na co dzień sprawami budowy i organizacją pracy zajmował się emerytowany pracownik budowlany, mieszkaniec Czerniewic, już ś.p. pan Tadeusz Szymczak. Prace budowlane przerywano na czas żniw.
     Kościół zaprojektowano w układzie tradycyjnym na krzyżu greckim. Prezbiterium usytuowano w kierunku wschodnim. Jest niższe od nawy głównej. W kościele zaprojektowano 5 sztuk drzwi wejściowych – troje w wejściu głównym. Na prośbę ks. S. Ciąpały wykonano część podziemną gdzie przewidziano 2 sale katechetyczne, salę widowiskową i WC. Przed wejściem głównym założona została kostka brukowa. Wokół kościoła przewidziano cmentarz procesyjny. Kościół jest wykonany z materiałów niepalnych.
     Podsumowując, ks. Stanisław Ciąpała wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z parafianami, na dowód czego jest tablica upamiętniająca to wydarzenie:
     „NA CHWAŁĘ BOGU NAJWYŻSZEMU W TYM MIEJSCU WMUROWANY JEST KAMIEŃ WĘGIELNY POŚWIĘCONY PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II. AKTU WMUROWANIA DOKONAŁ KS. BISKUP ALOJZY ORSZULIK ORDYNARIUSZ ŁOWICKI W DN. 27. V 1992 R. KOŚCIÓŁ TEN WYBUDOWANY ZOSTAŁ W LATACH 1990-1994 DZIĘKI OFIARNOŚCI PARAFIAN I STARANIOM KS. KANONIKA STANISŁAWA CIĄPAŁY” .
     W czerwcu 1995 roku obowiązki proboszcza przejmuje powtórnie w naszej parafii ks. Henryk Sobiecki. Zajmuje się pracami wykończeniowymi świątyni: założono okna, drzwi, posadzkę, oświetlenie, konfesjonały, duże, proste ławki. Pani Maria Stanisławska /już ś.p./ podarowała dębowy ołtarz ofiarny i ambonkę, kobiety z parafii nowe stacje drogi krzyżowej, mężczyźni zakupili keyboard dla organisty. Wyłożono kostką brukową cmentarz procesyjny. Ks. proboszcz rozpoczął prace związane z ogrodzeniem terenu wokół kościoła. Wspólnie z Gminą zakłada asfaltowy duży parking i zielony skwer wzdłuż ul. Mazowieckiej.
     W licznych obowiązkach duszpasterskich pomaga ks. Henrykowi wikariusz, ks. Cyprian Lewandowski.
     Rok 2005 przynosi nowe zmiany w życiu parafii. Obowiązki proboszcza przejmuje ks. Krzysztof Osiński. Przychodzi z misją przygotowania świątyni do konsekracji. Zmienia wystrój świątyni. Ołtarz wielki to dębowy duży krzyż, na którym zawieszone jest umęczone ciało Pana Jezusa / przeniesione z ołtarza głównego drewnianego kościoła/. Po prawej stronie krzyża jest płaskorzeźba św. Małgorzaty, a po lewej św. ojca Pio. Ołtarz ofiarny i ambonka wymienione są na granitowe /zgodnie z obecnym prawodawstwem/.
     Po obu stronach nawy głównej są ołtarze boczne. Po lewej stronie widnieje na ścianie obraz Matki Bożej Anielskiej /przeniesiony z drewnianego kościoła/, a poniżej stoi figurka Matki Bożej Fatimskiej. Po prawej stronie wisi obraz z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy /przeniesiony z drewnianego kościoła/, a poniżej stoi obraz św. o. Pio szczególnie czczonego w naszej Parafii oraz relikwiarz z jego relikwiami /II stopnia/. Relikwie przywiózł do naszej świątyni w 2009 roku o. Bogusław – Krajowy Moderator Grup Modlitewnych o. Pio. Na cmentarzu przykościelnym, po prawej stronie głównego wejścia, stoi pomnik ufundowany przez ś.p. panią Gabrielę Włodarczyk. Wiosną 2010 roku figurka jest poświęcona.
     Na ścianie nawy bocznej, po lewej stronie, wisi obraz z wizerunkiem św. Floriana ufundowany przez strażaków-ochotników z Czerniewic. Obraz został namalowany przez miejscowego artystę plastyka, nieżyjącego już, mgra Krzysztofa Wysmyka. W nawie bocznej po prawej stronie wisi obraz Jezusa Miłosiernego, dar Kół Żywego Różańca.
     Na wyposażeniu kościoła pozostają:
     - barokowa chrzcielnica /przeniesiona z drewnianego kościoła/, wykonana z piaskowca i drewna, poddana renowacji przez pana Jana Dębca;
     - lawaterz , ozdobne naczynie na wodę święconą;
     - organy i prospekt organowy z 2011 roku;
     - feretrony i chorągwie /przeniesione z drewnianego kościoła/;
     - 2 nowe sosnowe konfesjonały;
     - kredensja w zakrystii /przeniesiona z drewnianego kościoła i odrestaurowana przez pana Tomasza Jankowskiego/.
     Za administrowania ks. K. Osińskiego pomalowano wewnątrz ściany świątyni, zamontowano ogrzewanie, nowe dębowe ławki dla wiernych, ministrantów i trony dla kapłanów, elementy drewniane na ściany i słupy, wymieniono oświetlenie, zamontowano duży żyrandol, tekstową tablicę elektroniczną, dzwony elektroniczne; w dolnej części budynku kościoła powstaje zimowa kaplica i „Oratorium Matki Bożej”.
     Na zewnątrz dokończono budowę ogrodzenia, założono skwer na Placu Jana Pawła II i wokół kościoła, skwer na Placu Jana Pawła II i wokół kościoła powiększono tereny parkingowe poprzez utwardzanie dawnych łąk.
     8 czerwca 2013 rok to historyczny dzień dla Parafii: poświęcenie kościoła, któremu będzie patronował św. o. Pio.
     Rok 2014 przynosi nowe zmiany. Proboszczem naszej Parafii zostaje ks. dr Adam Kostrzewa.