Annów
Annopol Mały
Annopol Duży
Czerniewice
Dąbrówka
Dzielnica
Gaj
Helenów
Józefów
Lechów
Mała Wola
Paulinów
Stanisławów Studziński
Studzianki
Teodozjów
Wielka Wola
Kapliczka została wybudowana w 2000 r. staraniem mieszkańców wsi, którzy ofiarowali na ten cel pieniądze. Powstała na miejscu starej kapliczki, której pozostałości znajdują się we wnętrzu obecnej kapliczki. Błąd wyświetlenia obrazka
Metalowy krzyż postawiono w 1983 r. na pamiątkę II Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Ufundowany przez mieszkańca Annowa. Błąd wyświetlenia obrazka
Brak informacji o kapliczkach w tej wsi. Jeżeli ktoś posiada informację, prosimy przesłać je, najlepiej wraz ze zdjęciem na adres pczerniewice@gmail.com
Kapliczka została wybudowana na początku lat trzydziestych XX wieku. Pieniądze na budowę pochodziły od myśliwych z wydzierżawienia obszarów należących do Annopola Dużego. Kapliczkę wymurował Aleksander Kowalski, mieszkaniec Stanisławowa Studzińskiego. Błąd wyświetlenia obrazka
Na placu przykościelnym stoi krzyż misyjny postawiony z inicjatywy ówczesnego proboszcza Henryka Sobieckiego w 1999 r. Błąd wyświetlenia obrazka
W 2010 r. przy kościele ustawiono figurę ojca Pio. Jej fundatorką była pani Gabriela, która przed swoją śmiercią przeznaczyła pieniądze na ten cel. Nie była czerniewicką parafianką. Błąd wyświetlenia obrazka
Na skwerku przy kościołach stoi figura papieża Jana Pawła II, która została tam ustawiona w 2005 r. Miejsce gdzie stoi figura to zagospodarowany plac im. Jana Pawła II. Inicjatorem był probosz parafii ks. Krzysztof Osiński. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka znajduje się w zabytkowym parku, gdzie niegdyś znajdował się majątek ziemski rodziny Buchowieckich. Powstała prawdopodobnie z inicjatywy i kosztem Adolfa Buchowieckiego i jego żony Leontyny Elżbiety z Butowt-Andrzeykowiczów na początku XX wieku. W 2009 r. została odrestaurowana. Błąd wyświetlenia obrazka
Powstała w 2004 r. z inicjatywy i funduszy mieszkańca Zagór. Wcześniej znajdowała się tam kapliczka wybudowana w 1938 r., która uległa zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Powstanie tej kapliczki łączy się z tragiczną historią z początku XX wieku. Niejaki Jabłoński, właściciel karczmy w Czerniewicach podczas spotkania towarzyskiego w tejże karczmie przypadkowo śmiertelnie postrzelił swojego przyjaciela Franciszka Werulika, mieszkańca Zagór. W ramach odkupienia swojej winy Jabłoński wybudował tę właśnie kapliczkę. Miało to miejsce w 1909 r. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka powstała w 2004 r. Ufundowana przez własciciela posesji. Błąd wyświetlenia obrazka
Drewniany krzyż został postawiony w 1980 r. na miejscu starego krzyża, który uległ zniszczeniu. Stanął z inicjatywy mieszkańców Czerniewic. Błąd wyświetlenia obrazka
Drewniany krzyż po I wojnie światowej powstał z inicjatywy mieszkańców Czerniewic. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka została wybudowana w 1935 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Dąbrówka (Suchawa). Metalowe elementy kapliczki wykonał Bolesław Rzadkowski, mieszkaniec Dąbrówki. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka została wybudowana w 1936 r. z inicjatywy Stanisława Gradowskiego, wówczas sołtysa wsi Dzielnica. Błąd wyświetlenia obrazka
Pierwszy drewniany krzyż powstał w tym miejscu w 1964 r. z inicjatywy Michaliny z Sobolewskich Goleń, kiedy jej córka Genowefa wstąpiła do zakonu. Krzyż ten uległ zniszczeniu w 2006 r. i został zastąpiony nowym. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka ufundowana w 1989 r. przez mieszkańca Gaju. Stanęła w miejscu starej kapliczki, ufundowanej tuż po II wojnie światowej przez Jana Grzelkę. Błąd wyświetlenia obrazka
Metalowy krzyż został postawiony w 1975 r. z inicjatywy mieszkańca Gaju i mieszkańca Wielkiej Woli. Stanął na miejscu drewnianego krzyża wybudowanego tuż po I wojnie światowej, który uległ zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka została ufundowana przez Jana Bednarka, mieszkańca Helenowa. Powstała pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Błąd wyświetlenia obrazka
Drewniany krzyż został postawiony w 1961 roku z inicjatywy Jana Kobyłeckiego, mieszkańca Józefowa. Stanął na miejscu starego krzyża ufundowanego pod koniec XIX w. przez rodzinę Rybaków z Józefowa Błąd wyświetlenia obrazka
Drewniany krzyż został ufundowany w 1990 r. przez mieszkańców Lechowa. Stanął na miejscu starego krzyża, który uległ zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka powstała w 1948 r. jako dar młodzieży z Małej Woli, która zebrała pieniądze na ten cel. Zbudowana na wzór kapliczki znajdującej się w Białej Rawskiej. Kapliczka została wybudowana przy drewnianym krzyżu z datą 1787 r., który obecnie nie istnieje. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka powstała w 1931 r. z inicjatywy Karola Wojtkiewicza, mieszkańca Paulinowa. Pieniądze na budowę kapliczki pochodziły od myśliwych z wydzierżawienia terenów należących do Paulinowa. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka powstała tuż po I wojnie światowej. Ufundowana przez rodzinę Szymańskich, mieszkańców Paulinowa. Błąd wyświetlenia obrazka
Pierwsza kapliczka w Stanisławowie Studzińskim powstała z inicjatywy Aleksandra Kowalskiego, mieszkańca Stanisławowa Studzińskiego, który ją także wymurował. Nakazem ówczesnych władz została rozebrana. Pod koniec lat pięćdziesiątych dzięki działaniom Władysława Dąbrowskiego, Janiny Andrzejewskiej i Waleriana Boneckiego, mieszkańców Stanisławowa Studzińskiego udało się załatwić pozwolenie na budowę kolejnej kapliczki. Wymurował ją z czerwonej cegły wspomniany Aleksander Kowalski. W 2004 r. z funduszów mieszkańców Stanisławowa Studzińskiego wyłożona płytką klinkierową. Błąd wyświetlenia obrazka
Metalowy krzyż został ufundowany przez mieszkańca Stanisławowa Studzińskiego w 1993 r. Stanął na miejscu drewnianego krzyża, który uległ zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena znajdująca się w zabytkowym parku dworskim została wybudowana w połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycznym. Majątek był wtedy własnością rodziny Lechowskich herbu Pilawa i prawdopodobnie oni byli fundatorami kapliczki. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka ufundowana w 1934 r. przez Celestyna Marjańskiego, młynarza ze Studzianek. Jest kapliczką dziękczynną, za przyjście na świat dwóch zdrowych synów w rodzinie Marjańskich. Jej patronem jest św. Antoni. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka została wybudowana w 1938 r. z inicjatywy mieszkańców Studzianek. Pieniądze na budowę kapliczki pochodziły od myśliwych z wydzierżawienia terenów należących do Studzianek. Błąd wyświetlenia obrazka
Metalowy krzyż został ufundowany w 1965 r. przez Adama Świecha, mieszkańca Studzianek. Stanął na miejscu drewnianego krzyża, który uległ zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka powstała w 1934 r. z inicjatywy mieszkańców Teodozjowa. Pieniądze na budowę kapliczki pochodziły od myśliwych z wydzierżawienia terenów należących do Teodozjowa. Błąd wyświetlenia obrazka
Zabytkowa kapliczka z figurą św. Rocha pochodzi z I połowy XIX wieku. Stoi w pobliżu dworu w Wielkiej Woli. Wpisana do rejestru zabytków 26.06.1985 r. pod numerem 353. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka została wybudowana na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku z inicjatywy i kosztem rodziny Wilskich, właścicieli majątku Wielka Wola z przyległościami. Błąd wyświetlenia obrazka
Kapliczka wybudowana w 1935 r. z inicjatywy mieszkańców Wielkiej Woli. Wcześniej była tam inna kapliczka, która uległa zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Pierwszy drewniany krzyż w tym miejscu postawiono tuż przed I wojną światową. Fundowali go Józef Borkowski i jego trzecia żona Marianna z Trzcińskich, mieszkańcy Wielkiej Woli. W 1955 r. zastąpiono go kolejnym drewnianym krzyżem wystawionym przez potomków rodziny Borkowskich którzy również w 1991 r. ufundowali obecny metalowy krzyż. Błąd wyświetlenia obrazka
Metalowy krzyż postawiony w 2005 r. przez mieszkańca Wielkiej Woli. Wcześniej stał tam drewniany krzyż, który uległ zniszczeniu. Błąd wyświetlenia obrazka
Jeżeli ktoś posiadałby informacje o innych kapliczkach z w/w wsi należących do parafii Czerniewice prosimy przesłać informacje na adres pczerniewice@gmail.com najlepiej wraz ze zdjęciem (minimalny rozmiar zdjęcia przesłanego to 800x600)

Bibliografia: "Pomniki kultury sakralnej w gminie Czerniewice" wydane przez Urząd Gminy w Czerniewicach, opracowane przez Dominika Kępę.