Obrazek 1


Nasza Parafia realizuje projekt: "Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Małgorzaty D.M. w Czerniewicach" dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki w  wysokości 67.177,00 złotych. Wartość całego projektu: 70.712,70 zł.


Parafia św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Czerniewicach realizuje projekt polegający na montażu odnawialnego źródła energii oraz układu grzewczego w kościele i budynku plebanii. Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 527.575,00 PLN.